Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Η εν Ελλάδι ζωγραφική, Περιήγησις εις την έκθεσιν

  1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Ελληνικά
  4. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)