1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ04.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 30 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Χειρόγραφο του Ροϊδη ατελείωτο, με πολλά σβησίματα, γαλλικό. Πολιτικό. Μιλά για Τρικούπη και έργα και ατυχήματα του Δεληγιάννη στα 1885. Γράφτηκε μετά το 1885.

 12. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες 5 σελίδες