Ατελείωτο χειρόγραφο του Ε. Ροΐδη για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ04.001
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 30 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Χειρόγραφο του Ροϊδη ατελείωτο, με πολλά σβησίματα, γαλλικό. Πολιτικό. Μιλά για Τρικούπη και έργα και ατυχήματα του Δεληγιάννη στα 1885. Γράφτηκε μετά το 1885.

 12. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες 5 σελίδες