Χειρόγραφο απόσπασμα περιγραφής μονομαχίας από τον Ε. Ροΐδη, ατελείωτο

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ02.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. 2 κόλλες αναφοράς, γραμμένες 5 σελίδες
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Η ζωή του στρατώνος