Φωτογραφία Νικόλα Δ. Ροΐδη, εξαδέλφου Εμμανουήλ Ροΐδη [1867]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ05.003
 4. Εικόνα
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. 1867
 7. Παρίσι
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 10. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
  • Πρωτότυπο
  • Στη πίσω πλευρά της φωτογραφίας αναφέρει: Otto Bielig a Galats. Mention honorable Paris 1867