Φωτογραφία Εμμανουήλ Ροΐδη με άγνωστη γυναίκα [Περιέχει στοιχεία φωτογραφείου]

  1. Φυσικό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. Α02.Φ05.002
  4. Εικόνα
  5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
  6. Προσωπικά τεκμήρια
  7. 1 ασπρόμαυρη φωτογραφία
    • Πρωτότυπο