Ψηφιοποιημένη Φωτογραφία: Φωτογραφία Εμμανουήλ Ροΐδη με άγνωστη γυναίκα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Φωτογραφία)
  2. Φωτογραφία Εμμανουήλ Ροΐδη με άγνωστη γυναίκα
  3. jpg