Ταχυδρομικός φάκελος με παραλήπτη τον Α. Ανδρεάδη με απόσπασμα από το άρθρο "A propos d'Electre : Chryséis" από το "Revue de la quinzaine"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φάκελος)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.031
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 9. 1 φάκελος και 4 σελίδες
 10. 17-01-1910
 11. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 12. Αθήνα
 13. Οδός Σταδίου 9
 14. Revue de la quinzaine #16-ΧΙΙ-1908 - 16/12/1908
  • Πρωτότυπο