1. Φυσικό τεκμήριο (Φάκελος)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.031
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη και Δακτυλογραφημένη
 9. 1 φάκελος και 4 σελίδες
 10. 17-01-1910
 11. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 12. Αθήνα
 13. Οδός Σταδίου 9
 14. Revue de la quinzaine #16-ΧΙΙ-1908 - 16/12/1908
  • Πρωτότυπο