1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.020
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. Παρίσι
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο