Φυλλάδιο "Notice sur les Gouttes Richelieu" του "A. Bourgeaud Pharmacien de 1re classe ... Paris"

 1. Φυσικό τεκμήριο (Φυλλάδιο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.020
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. Παρίσι
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο