1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1880
  4. Ρωσικά
  5. Αναρχισμός
  6. Kropotkin, Pëtr Alekseevič (1842-1921)
  7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια