Μαγκανάρας, Γιάγκος Μιλτ.

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών