Τετράδιο Ε. Ροΐδη που περιέχει μετάφραση του έργου "Η ηθική παρά τους αρχαίους" του A. Garnier, με εισαγωγή του Πρεβώ Παραδώλ

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.018
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 72 σελίδες
  • Πρωτότυπο
 12. Garnier, Adolphe (1801-1864) [Συγγραφέας]. De la morale dans l'antiquité