1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20682
  4. GR-AtACAb10078055
  5. Ελληνικά
  6. Corneille, Pierre | Βουτυράς, Σταύρος Ι.
  7. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1899
  8. 104