Τετράδιο Ε. Ροΐδη που περιέχει μετάφραση του έργου "Ιστορία των Παπών" του L. Ranke

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ01.010
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 138 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αρχή εγγράφου: «Ιστορία των Παπών. Οκτώβριος 1840. (Ιστορία εκκλησιαστική και πολιτικὴ των παπών της Ρώμης κατὰ τὸν 16ον και 17ον αιώνα» υπὸ Λεοπόλδου Ράνκ, καθηγητή εν τω Πανεπιστημίο του Βερολίνου. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπὸ Σάρας Ώστεν"

 12. Ranke, Leopold von (1795-1886) [Συγγραφέας]. Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten