Γράμμα Α. Ξ. Στεφανίδου προς τον Α. Ανδρεάδη [1909-06-18]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.014
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. 18 Ιουνίου 1909
 8. Στεφανίδου, Α.Ξ.
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 1 φάκελος και 6 σελίδες
 14. Βερολίνο
  • Πρωτότυπο
  • Τόπος αποστολής N. Phalaze