Στεφανίδου, Α.Ξ.

  1. Πρόσωπο
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών