Γράμμα του Κ. Κρουμπάχερ προς τον Ε. Ροΐδη [1894-05-01]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.028
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γερμανικά
 7. 01 Μαίου 1894
 8. Krumbacher, Karl (1856-1909)
 9. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 10. Μόναχο
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 6 σελίδες
  • Πρωτότυπο