1. Φυσικό τεκμήριο (Φάκελος)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.026
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. 1 φάκελος και 2 κάρτες
 10. Βουλή των Ελλήνων
 11. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
  • Πρωτότυπο