Ψηφιοποιημένο Επιστολή: Σχέδιο γράμματος του Α. Ανδρεάδη προς τον Ι. Ζερβό σχετικά με τίτλους έργων του Ε. Ροΐδη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της έκδοσής τους από τον Φέξη