Πονημάτιον περί ορθογραφίας : όπερ εκ των του Θεοδώρου του Γαζή παρά του σοφωτάτου Γορδίου χάριν των Φιλομαθών συνήχθη μοί ποτε. Νυν δε τύποις εξεδόθη : τη σπουδή τε και δαπάνη του σοφολογιωτάτου κυρίου Ιωάννου του εκ Φαρνών των Αγράφων : επιστασία και διορθώσει του Ιατροφιλοσόφου Κυρίου Θωμά Μανδακάση

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 157383
  4. GR-AtACAb10148108
  5. Ελληνικά
  6. Γόρδιος, Αναστάσιος
  7. Εν Λειψία: Τυπ. Βρεϊτκόπφ, 1777
  8. 32