Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς τον εξάδελφό του Ροδοκανάκη σχετικά με επιστολή του προς τον Γεώργιο Α' [1895-05-22]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.018
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 22 Μαίου 1895
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Χειρόγραφη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο