Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς τον Φ. Λενορμάν [1883-04-26]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.017
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. 26 Απριλίου 1883
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Lenormant, François (1837-1883)
 10. Παρίσι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο