Γράμμα των Δ. Πετροκόκκινου και Α. Ανδρεάδη που ζητούν πληροφορίες για τον Ροΐδη ενόψει την έκδοσης των Απάντων του Ροΐδη [1909]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.016
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 1909 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935) | Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Τυπωμένη επιστολή εις 5πλούν (χωρίς χρόνο αλλά οπωσδήποτε πριν από το 1910) που υπογράφουν οι Δ.Π. Πετροκόκκινος και Α. Μ. Ανδρεάδης, εξάδελφος και ανηψιός, αντιστοίχως, του Ροΐδη. Οι υπογράφοντες, εν όψει της έκδοσης των Απάντων του Ροΐδη, απευθύνονται σε οποιονδήποτε κατέχει επιστολή/ές του Ροΐδη, ώστε να εκδοθεί και απάνθισμα της αλληλογραφίας του.