Γράμμα του Εκδοτικού Οίκου Γ. Δ. Φέξη προς τον Α. Ανδρεάδη περί αποδοχής των όρων του τελευταίου για την εκτύπωση των υπολοίπων τριών τόμων του έργου του Ροΐδη [1913-03-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.012
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Μαρτίου 1913
 8. Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Φέξη
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Αθήνα
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Χειρόγραφη
 13. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 14. 1 φάκελος και 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο
  • Δυσανάγνωστη υπογραφή σε επιστολόχαρτο του εκδοτικού οίκου Γεωργίου Δ. Φέξη. Απάντηση (από 26 Μαρτίου 2013) σε επιστολή του Α. Ανδρεάδη περί αποδοχής των όρων του τελευταίου για την εκτύπωση των υπολοίπων τριών τόμων του έργου του Ροΐδη.