Γράμμα του Ε. Ροΐδη προς έφορο "Δημόσιας Βιβλιοθήκης" για κατάσχεση έργων του [18..-04-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.008
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Απριλίου 18..
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Αθήνα
 10. Προσωπικά τεκμήρια
 11. Δακτυλογραφημένη
 12. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 13. 2 σελίδες
  • Αντίγραφο