Γράμμα του Σ. Δε Βιάζη προς τον Α. Ανδρεάδη για αποστολή βιβλίων και γενεαλογικό δένδρο Ροΐδη στη Ζάκυνθο [1911-04-15]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.005
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 15 Απριλίου 1911
 8. Δε Βιάζης, Σπυρίδων (1849-1927)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Ζάκυνθος
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Ζάκυνθος
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 1 φάκελος και 7 σελίδες
 16. 21-04-1911
  • Πρωτότυπο
  • Περί βιβλίων που εστάλησαν στον Α. Μ. Ανδρεάδη. Πληροφορίες για οικογένεια Ροΐδου στη Ζάκυνθο, με γενεαλογικό δένδρο. Επίσης, περί της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στη Ζάκυνθο.