Γράμμα του Ι. Σάλτα προς τον Α. Ανδρεάδη για τη μετάφραση και την έκδοση έργων του Ροΐδη στη Γαλλία [1909-12-15]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ02.004
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 15 Δεκεμβρίου 1909
 8. Σάλτας, Ιωάννης (1865-1954)
 9. Ανδρεάδης, Ανδρέας Μιχ. (1876-1935)
 10. Παρίσι
 11. Προσωπικά τεκμήρια
 12. Γαλλία
 13. Χειρόγραφη
 14. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 15. 3 σελίδες
  • Πρωτότυπο