Ανέκδοτοι επιστολαί Αριστοτέλους Βαλαωρίτου. Α'., Περί ποιήσεως

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ03.010
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. Βαλαωρίτης, Αριστοτέλης (1824-1879)
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 6 σελίδες, 2 στήλες
 12. Εστία , σελ.σελίδες 54-59
  • Πρωτότυπο
  • Επιστολή του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη προς τον Εμμανουήλ Ροΐδη την 3/11/1877. Αρχή επιστολής:”Απνευστί κατεβρόχθισα ή μονορούφι κατέπια τας δύο περί Ελληνικής συγχρόνου κριτικής και ποιήσεως διατριβάς σου”.