Αι μονομαχίαι των γερμανών φοιτητών / Ε. Δ. Ροΐδης [1897]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ03.008
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 1897 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες, 2 στήλες
 13. Αθηναϊκός Αστήρ #Φεβρουάριος 1897 - 01/02/1897 , σελ.σελίδες 3-4
  • Πρωτότυπο