Ροΐδης και Νιρβάνας (Χρονογράφημα) / Γρηγ. Ξενόπουλος [1914-01-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ03.007
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Ιανουαρίου 1914 [Πιθανή ημερομηνία]
 8. Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 3 στήλες
 13. Ελλάς #459, 18 Ιουλίου 1913, Πιθανή ημερομηνία - 18/07/1913 , σελ.σελίδα 3
  • Πρωτότυπο
  • Η φράση του Παύλου Νιρβάνα “τα πράσινα όνειρα των φύλλων” την οποία ο Ροΐδης θεώρησε παράλογη, στάθηκε η αιτία της αντιπάθειας του δεύτερου προς τον πρώτο. Ο Γρ. Ξενόπουλος καταλήγει: ”Και ο ένας μένει έξοχος κριτικός και ο άλλος μένει έξοχος καλλιτέχνης”.