Ψηφιοποιημένο Απόκομμα: Andrea Andreadis. -- Emanuele Roidis e l' Italia; estatto da a "Nuova Estia", 1934. -- (Α. Ανδρεάδον, Ο Εμμανουήλ Ροΐδης και η Ιταλία. Ανάτυπον εκ της Νέας Εστίας, 1934)