Εφημερίς #248, Έτος ΙΕ', Αριθ. 248, Αθήνησι, τη 4 Σεπτεμβρίου 1888 [04/09/1888]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.047
 4. Εφημερίς
 5. Ψυχάρης, Γιάννης (1854-1929)
 6. Εφημερίδα
 7. 04 Σεπτεμβρίου 1888
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 2 σελίδες, 3 στήλες
 10. Επιστολή του Κ.Ι. Ψυχάρη Περί της γλώσσης
  • Πρωτότυπο