1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20680
  4. GR-AtACAb10078043
  5. Ελληνικά
  6. Χρυσολωράς, Μανουήλ
  7. Ενετιήσιν: Φοίνικας, 1843
  8. 100