1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ03.005
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Γαλλικά
 7. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 8. Δακτυλογραφημένη
 9. Περιέχει εικονογράφηση
 10. 2 σελίδες, 7 στήλες
  • Πρωτότυπο