Αιών #2709, Έτος ΛΓ', Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. 2709, Εν Αθήναις, τη 30 Αυγούστου 1871 [30/08/1871]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Τεύχος/Φύλλο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ03.011
 4. Αιών
 5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 6. Εφημερίδα
 7. 30 Αυγούστου 1871
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. 4 σελίδες, 3 στήλες
 10. Αγγέλου Βλάχου κωμωδίαι. [Συνέχεια ίδε Αρ. "Αιώνος" 2705 και 2707] / Ε. Δ. Ροΐδης
  • Πρωτότυπο