Αιών #2709, Έτος ΛΓ', Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. 2709, Εν Αθήναις, τη 30 Αυγούστου 1871 [30/08/1871]

  1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Αιών
  4. 2709, Έτος ΛΓ', Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. 2709, Εν Αθήναις, τη 30 Αυγούστου 1871
  5. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
  6. 30 Αυγούστου 1871
  7. 4 σελίδες, 3 στήλες
  8. Αγγέλου Βλάχου κωμωδίαι. [Συνέχεια ίδε Αρ. "Αιώνος" 2705 και 2707] / Ε. Δ. Ροΐδης
  9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια