Αντίγραφο από τη μετάφραση "Μακώλεϋ Ιστορία της Αγγλίας : από της βασιλείας Ιακώβου του Β" του Εμμ. Ροϊδη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Μεγάλη Βρετανία
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροϊδη) από μετάφρασή του της Ιστορίας του Μακώλεϋ.

 13. 4 κόλλες αναφοράς σχισμένες στη μέση.
 14. Macaulay, Thomas Babington, Βαρώνος (1800-1859) [Συγγραφέας]. The History of England from the Accession of James II