1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.004
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Μεγάλη Βρετανία
 10. Χειρόγραφη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 8 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροϊδη) από μετάφρασή του της Ιστορίας του Μακώλεϋ.

 13. 4 κόλλες αναφοράς σχισμένες στη μέση.
 14. Macaulay, Thomas Babington, Βαρώνος (1800-1859) [Συγγραφέας]. The History of England from the Accession of James II