Αντίγραφο του άρθρου "Βιβλιοθήκη Μαρασλή" του Ε. Ροΐδη

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροΐδη) του άρθρου του για τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα "Άστυ" στις 2/2/1897.

 12. Άρθρο σε κόλλα αναφοράς
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Βιβλιοθήκη Μαρασλή