1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 7 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Αντίγραφο (όχι του Ροΐδη) του άρθρου του για τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα "Άστυ" στις 2/2/1897.

 12. Άρθρο σε κόλλα αναφοράς
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Βιβλιοθήκη Μαρασλή