Σχέδιο επιστολής Ε. Ροΐδη για το γλωσσικό ζήτημα

 1. Φυσικό τεκμήριο (Επιστολή)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ03.Υ01.001
 4. Αλληλογραφία
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Γενεύη
 9. Προσωπικά τεκμήρια
 10. Χειρόγραφη
 11. 4 σελίδες
  • Πρωτότυπο
  • Σχέδιο γαλλικής επιστολής αχρονολόγητης, από τη Γενεύη, για το γλωσσικό ζήτημα.

 12. Επιστολή σε κόλλα αναφοράς