Ζ' Τετράδιο Εμμ. Ροΐδη (8 γραμμένα φύλλα)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ01.006
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Περιέχει εικονογράφηση
 11. Σελίδωση από τον Ροΐδη έως τη σελίδα 39. Γραμμένα 8 φύλλα : Σχέδια
  • Πρωτότυπο
  • Πρωμετωπίδα: "Πανδοχείον". Διάφορες σημειώσεις ελληνικές και γαλλικές.

 12. Στο εξώφυλλο του τεκμηρίου υπάρχει χαρτί με γραμμένο το γράμμα ζ με κόκκινο χρώμα