Γ' Τετράδιο Εμμ. Ροΐδη (Φύλλα 26, Ασελίδωτο)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ01.003
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά | Γαλλικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 26 φύλλα
  • Πρωτότυπο
  • Περιέχει σημειώσεις στα ελληνικά κυρίως πολιτικές.

 12. Στο εξώφυλλο του τεκμηρίου υπάρχει χαρτί με γραμμένο το γράμμα γ με κόκκινο χρώμα