Β' Τετράδιο Εμμ. Ροΐδη (Φύλλα 60)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ01.002
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Γαλλικά | Ελληνικά | Λατινικά
 7. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904)
 8. Προσωπικά τεκμήρια
 9. Χειρόγραφη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 60 φύλλα
  • Πρωτότυπο
  • Σημειώσεις ελληνικές, γαλλικές, γαλλοελληνικές, λατινικές. Περικοπές από ξένα συγγράμματα, πολλές διαγραμμένες. Οι περισσότερες σημειώσεις αναφέρονται στην Πάππισα Ιωάννα και σε θρησκευτικές του μελέτες, αλλά και με γενικό περιεχόμενο. 

 12. Στο εξώφυλλο του τεκμηρίου υπάρχει χαρτί με γραμμένο το γράμμα β με κόκκινο χρώμα
 13. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα