Το πνεύμα του Ροΐδου [1914-01-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.023
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Ιανουαρίου 1914
 8. Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1867-1951)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. σελίδα 1, στήλη 1
 13. Εφημερίς #27 Ιανουαρίου 1914 - 27/01/1914
  • Πρωτότυπο
  • Επί τη ευκαιρία της έκδοσης του Ζ΄τόμου των Απάντων του Ροΐδη στην Λογοτεχνική Βιβλιοθήκη Φέξη με επιμέλεια των Δ. Πετροκόκκινου και Α.Μ. Ανδρεάδου, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος γράφει για το πνεύμα του Ροΐδη: ”Ο Ροΐδης ήτο ένας αληθινά έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος μετεχειρίζετο πυροτεχνήματα, δια να εξυπνά την προσοχήν των πλέον αδιαφόρων”.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Χρονογράφημα