Τα δικαστήρια των ναυτικών επιτάξεων [1914-01-23]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.021
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 23 Ιανουαρίου 1914
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. Σελίδα 4, στήλη 6
 12. Εστία #23 Ιανουαρίου 1914 - 23/01/1914
  • Πρωτότυπο
  • Διορισμός μελών του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου δικαστηρίου των ναυτικών επιτάξεων. Ανάμεσα στα μέλη και ο Ανδρέας Ανδρεάδης

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»