Ψηφιοποιημένο Απόκομμα: Ομιλούν οι νέοι. Φάνης Μιχαλόπουλος. Αι καιναί τάσεις εις την τέχνην. Οι νέοι και οι παλαιοί. Αγών της "χθες" και της "σήμερον"