Αποστολάκης, Γιάννης Μ. (1886-1947) [Συγγραφέας]. Η ποίηση στη ζωή μας

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  3. 1923
  4. Ελληνικά
  5. Νεοελληνική ποίηση -- Ιστορία και κριτική
  6. Αποστολάκης, Γιάννης Μ. (1886-1947)
  7. Η ποίησις στη ζωή μας