Φιλιατρά

  1. Ελληνικά
    • Πρόκειται για κωμόπολη του νομού Μεσσηνίας που καταγράφεται ως έδρα δήμου ήδη από τον 19ο αιώνα. Τα Φιλιατρά είναι κωμόπολη η οποία υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Τριφυλίας,[2] και βρίσκεται στα δυτικά του Νομού Μεσσηνίας, ενώ ως το 2010, αποτελούσε έδρα του ομώνυμου Δήμου.

      Σημερινό επίνειο των Φιλιατρών είναι το Λιμενάρι, το οποίο απέχει από αυτά μόλις 1 χιλιόμετρο, ενώ κατά το παρελθόν σημαντικό εμπορικό ρόλο, είχαν για τα Φιλιατρά τα μικρά λιμάνια της Αγίας Κυριακής και του Αγρίλη.

      wikipedia