Η Αστυνομία και η μοίρα της. Από την ζωήν [1921-06-27]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.014
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 27 Ιουνίου 1921
 8. Νιρβάνας, Παύλος (1866-1937)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 2 σελίδες, 2 και 1 στήλες
 13. Εστία #27 Ιουνίου 1921 - 27/06/1921
  • Πρωτότυπο
  • Δυσκολίες της Αστυνομίας να επιβάλει τον Νόμο. Ο Νιρβάνας υπενθυμίζει την πρόταση του Εμμανουήλ Ροΐδη: ”Την ψήφισιν ενός και μόνον Νόμου με το μοναδικόν τούτο άρθρον: “Περί τηρήσεως των κειμένων Νόμων”.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»