Ο Βαλαωρίτης και το πνεύμα του 21 [1924-03-24]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.009
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 24 Μαρτίου 1924
 8. Παράσχος, Κλέων (1894-1964)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 5 στήλες
 13. Η Βραδυνή #24 Μαρτίου 1924 - 24/03/1924
  • Πρωτότυπο
  • Μεταξύ άλλων ο αρθρογράφος αναφέρει τη γνώμη του Ροΐδη για τις επελθούσες αλλαγές μετά το ΄21: ”Ο Έλλην του ΄53 δεν ήτο πλέον ο Έλλην του ΄21. Ήτο εντελώς άλλος άνθρωπος. Ήτο ο “Συνταγματικός Έλλην”, όπως χαρακτηριστικότατα λέγει ο κ. Ροΐδης, διαφέρουν, όπως επεξηγεί ο ίδιος, των αρματωλών του Αλή Πασσά και των κλεφτών του Ολύμπου... ο Ροΐδης το γεγονός αυτό το αποδίδει... εις την απότομη δηλαδή και σχεδόν θεατρική, όπως λέγει, μεταβολή των συγχρὀνων κοινωνιών”.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής»