Η Πάπισσα Ιωάννα. Μία νέα που έγινε ... Πάπας!. 21ον (Τελευταίον), Το πολύκροτον έργον του Εμμ. Ροΐδη δια το οποίον αφωρίσθη ο συγγραφεύς του [1934-03-31]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ02.017
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 31 Μαρτίου 1934
 8. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 9. Δακτυλογραφημένη
 10. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 11. 2 σελίδες, 2 στήλες
 12. Ανεξάρτητος #31 Μαρτίου 1934 - 31/03/1934
  • Πρωτότυπο
  • Μέρος 21ον: Η τελευταία επιφυλλίδα της σειράς που αφιερώνεται στην παρουσίαση του τύπου του Ροΐδη διανθισμένη με στιγμιότυπα ανεκδοτολογικού χαρακτήρα.

 13. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι φιλολογικαί επιφυλλίδες μας
 14. Ροΐδης, Εμμανουήλ Δ. (1836-1904) [Συγγραφέας]. Πάπισσα Ιωάννα